Kovo 11-oji

     

     Iš praeities tavo sūnūs te stiprybę semia, – skambėjo himno eilutės Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dienos proga Punsko Kovo 11-osios licėjaus surengto koncerto metu. Tądien buvusi triguba šventė, nes džiaugėmės 100-uoju nepriklausomos valstybės jubiliejumi, minėjome Lietuvos laisvės atkūrimo metines ir šventėme Punsko licėjaus vardadienį.

       Šventę pradėjome Punsko bažnyčioje, kur pamaldose kartu su mumis dalyvavo LR konsulato Seinuose vadovas Vaclav Stankevič, Kovo 11-osios Akto signatarė Rasa Juknevičiene bei Lietuvos švietimo ir mokslo ministerijos atstovės. Vėliau šventė vyko Lietuvių kultūros namuose Punske. Pagerbėme anapilin iškeliavusius mokyklos mokytojus, mokinius ir darbuotojus. Prisiminėme praėjusių metų rudenį baltu paukščiu išskridusį amžinybėn chorvedį Joną Vytautą Pavilonį. Išklausėme gerbiamos viešnios Rasos Juknevičienės kalbos apie Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo 1990 m. aplinkybes bei dėkojome už prof. Vytauto Landsbergio perduotus sveikinimus. (Kitą dieną įrašėme spalvotame popieriaus lape sveikinimus gerbiamam profesoriui, linkėdami kuo greičiau pasveikti. Sveikinimai, susukti į ritinį ir perrišti trispalviu kaspinu, nuvežti į Vilniaus Santariškių ligoninę ir įteikti profesoriui.)

      Koncerto metu moksleiviai priminė svarbius Lietuvos tautai istorinius faktus:  tuos sėkmingus, bet ir tuos paženklintus nelaisvės bei kančių žyme. Jie akcentavo, kad mūsų tautos praeitis yra graži ir garbinga. Tai iš jos mes privalome semtis stiprybės. Visi moksleivių suminėti praeities įvykiai gražiai įsipynė į šokių grupės „Šalčia“ (vad. Asta Pečiulienė) atliktus liaudies šokius, choro „Pašešupiai“ (vad. Dainius Pavilonis) dainas, apvainikuoti eilėmis bei muzikiniais kūriniais. Koncerto scenarijaus autorė licėjaus bibliotekininkė – Rūta Burdinaitė, koncertą parengė licėjaus mokytojos: Irena Nevulienė, Danutė Šliaužienė bei Birutė Vaičiulienė.

 

Įrašas paskelbtas temoje Naujienos. Išsisaugokite pastovią nuorodą.