Pašešupiai

 

Vienas didžiausių rusų kompozitorių, Dmitrijus Šostakovičius, pasakė: „Mylėkite ir studijuokite didįjį muzikos meną – jis atvers jums ištisą jausmų ir minčių pasaulį. Jis padarys jūsų dvasią turtingesnę, tyresnę, tobulesnę. Muzika padės atrasti savyje naujų nežinotų, nepastebėtų jėgų. Ir gyvenimas nušvis naujais tonais, naujomis spalvomis.“

 2017 m. balandžio 23 d. Punsko lietuvių kultūros namuose įvyko Kovo 11-osios licėjaus choro „Pašešupiai“ (vadovas Jonas Vytautas Pavilonis, koncertmeisteris Dainius Pavilonis) koncertas „Lietuva dainoje“. Koncerto vedėjai Daiva Grigutytė bei Kornelijus Maksimavičius paskaitė įdomių minčių apie muziką. Choras kūriniais „Tėviške manoji“, „Tėviškės gaiva“, „Kur aukštas klevas“, „Vizijų galia“, „Laukų ramunė“, „Baltas lino gyvenimas“ nusakė mūsų tėvynės grožį. Didelio publikos dėmesio susilaukė Jolantos Čerlionytės bei Adomo Kalinausko atlikta daina „Mūsų čia žemė“. Lietuvos gražios gamtos motyvų galima atrasti ir dainoje „Ar žinai?“, kurią padainavo Adrijana Staskevičiūtė. Raimundas Venslauskas pagrojo kūrinį „Oi, berželi, svyruonėli“. Klarnetu grojo Gabrielė Krakauskaitė. Daina ir muzika išsakytas pakilias mintis papildė Daivos Grigutytės eilėraščiai. Pirmame pateikiamas senos gryčios vaizdas, gimtųjų namų reikšmė žmogui.

Ėjau aš vakare per tamsią gryčią,

Šešeliai temdė ilgesio akis.

Kampeliuose tik kartais švietė,

Vilties apgaubtas šviesulys.

 

Norėjau grįžti aš į tokią gryčią,

Kokią seniai, seniai tepalikau.

Kuri kiekvieną paros laiką,

Tarytum saulė danguje švytėj.

 

Tačiau, deja, ateina laikas,

Kai viskas keičiasi skubiai.

Ir pamažu kiekvieną gryčią,

Užpildo vienišumo atvaizdai.

 

Tad būkime dori ir pamąstykim,

Kas mums svarbiau, jei ne gimti namai.

Nuvykime kiekviens į seną gryčią,

Užpildkim ją džiaugsmo spinduliais.

„Pašešupių“ koncerto programą paįvairino daina „Kai tu šalia“. Joje išryškėja artimo žmogaus ilgesys. Panašius jausmus išgyvena ir šio eilėraščio lyrinis subjektas:

Ilgiuosi…

Ilgiuosi aš ne paukščio sidabrinio,

Ne auksinės žuvelės vandeny.

Ilgiuosi aš tik ramaus ryto

Kurį palikom užmaršty.

 

Nuslinko dienos, mėnesiai, savaitės,

Nutolom viens nuo kito mes labai.

Gyvenimas mus nuvedė į kitą kelią,

Senus jausmus paliko praeity…

 

Ilgiuosi…

Ilgiuosi aš tik vieno žvilgsnio,

Tik vieno pakalbėjimo kartu.

Ilgiuosi aš kartu praleisto laiko,

Kuris nuslinko į praeitį skubiai.

Be to, ansamblis atliko įspūdingą kūrinį iš roko operos „Jotvingio rauda“ – „Sėlmanto giesmė“, kurį solo dainavo Arnoldas Vaznelis. Choras savo pasirodymą užbaigė daina-himnu „Pašešupiai“.

Verta priminti, kad Punsko licėjus jau daugelį metų bendrauja su Druskininkų „Atgimimo“ mokykla. Šįkart svečiai iš Lietuvos praturtino „Pašešupių“ koncertą. Žiūrovus sužavėjo savo dainomis ir šokiais.

Aldutė Karaneckaitė

Įrašas paskelbtas temoje Naujienos. Išsisaugokite pastovią nuorodą.