,,Tu, gimtasis žodi, esi didysis mano rūpestis…“, arba Lietuvių kalbos dienos mokykloje

        Valstybinė lietuvių kalbos komisija 2017 m. vasario 16 d. – kovo 11 d. kvietė rengti Lietuvių kalbos dienas įstaigose ir lietuvių bendruomenėse užsienyje. Mūsų licėjus mielai prisijungė prie šios akcijos, skirtos lietuvių kalbai ir jos sklaidai, lietuvių kalbą ir kultūrą puoselėjusių istorinių asmenybių pristatymui. Mes, moksleivių savivalda, kartu su lietuvių kalbos mokytoja Birute Vaičiuliene ir mūsų globėja Irena Nevuliene ėmėmės įvairių veiklų, kurių tikslas – didinti lietuvių kalbos prestižą, stiprinti lietuvių kalbos mokymosi, kalbos kultūros tobulinimo motyvaciją.

        Svarstėme, ką mums reiškia gimtoji kalba. Rinkome mintis apie kalbą, kai kurias užrašėme ir jomis papuošėme mokyklos koridoriuje esantį simbolinį tautos gyvybės medį. Ieškojome informacijų, ką apie lietuvių kalbą rašo pasaulio mokslinininkai. Dar kartą įsitikinome, kad mūsų gimtoji kalba yra ne tik mums brangiausia ir gražiausia, o gali būti įdomi ir kitoms tautoms.  Iš gyvų indoeuropiečių kalbų ji yra pati archajiškiausia, artimiausia prokalbei, todėl tokia svarbi kalbotyros mokslui.

         Tautos materialinės ir dvasinės kultūros simbolis, vizuali tautinės savimonės išraiška yra tautinis kostiumas. Jis, kaip kalba, sukurtas tautos, turi senas tradicijas, kurios susieja visas lietuvių kartas. 2017-ieji tautinio kostiumo metai. Ta proga parengėme parodą ir kompiuterinį tautinio kostiumo pristatymą.

        Kalba – tai mes, tai mūsų didieji rašytojai. Savo žodine kūryba jie saugoja lietuvių kalbą, turtina ją, puoselėja. 2017- ieji paskelbti Ievos Simonaitytės ir Kazio Bradūno metais. Parengėme kompiuterines pateiktis apie šiuos žymius lietuvių rašytojus. Pristatėme jų biografijas ir kūrybą.

        Džiaukimės, kad šiandien turime galimybę mokytis lietuviškoje mokykloje, kad niekas nedraudžia kalbėti lietuviškai. Lai gimtoji kalba būna mums duona kasdieninė. Gerbkime ją. Kreipkime dėmesį į kalbos taisyklingumą, į kalbos kultūrą.

Monika Valinčiūtė, Donata Vaičiulytė

Įrašas paskelbtas temoje Naujienos. Išsisaugokite pastovią nuorodą.