Gedulo ir vilties diena

Punsko Kovo 11-osios lietuvių licėjuje minėjome Gedulo ir vilties dieną. Mes, mokiniai, vadovaujami bibliotekininkės Rūtos Burdinaitės, parodėme trumpą meninę programą. Jos metu buvo deklamuojamos eilės, skambėjo tremtinių dainos, pasakota apie 1941 m. birželio 14 d. prasidėjusius masinius lietuvių trėmimus iš Tėvynės, apie netektis, kokias sovietmečiu patyrė Lietuva. Mūsų renginyje dalyvavo buvusi tremtinė Zuzana Urbonaitė iš Lazdijų, kuri septynerius jaunystės metus praleido Sibiro platybėse. Pasiremdama sava patirtimi papasakojo apie tremtinių gyvenimą Sibire jo liūdnus ir linksmesnius momentus. Viešnia nekalbėjo moksliniais terminais, nesirėmė tiksliomis datomis, bet savo prisiminimais stengėsi atskleisti to laiko dvasią. Buvo įdomu ir smalsu iš pirmų lūpų daug išgirsti apie kraupią Lietuvos praeitį.

Minėjimą simboliškai užbaigė „Aušros“ leidyklos išleisto albumo „Punsko ir Seinų krašto pakelių kryžiai” pristatymas. Kalbėjo leidinio sudarytojos: mokytojos Gražina Bliūdžiuvienė ir Rūta Burdinaitė bei įžangos autorė Nastutė Sidarienė. Sužinojome, kad daug kryžių nufotografavo ir aprašė mūsų licėjaus mokiniai. Smagu, kad mokinių ir mokytojų bendras darbas prisidėjo prie mūsų krašto lietuviško paveldo įamžinimo.

Alma Vaznelytė

Įrašas paskelbtas temoje Naujienos. Išsisaugokite pastovią nuorodą.