Paminėjome Spaudos atgavimo dieną

Š.m. gegužės 7 d. mes, Punsko Kovo 11-sios licėjaus pirmos klasės mokiniai, kartu su auklėtoja Danute Šliaužiene paruošėme programą, skirtą Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos dienai paminėti. Priminėme rusų carinės valdžios represijas, kuriomis buvo varžomi tautos brandumą liudijantys ženklai – kalba, knygų leidyba, spauda, laisvas žodis. Programos metu pateikėme svarbiausias informacijas bei paminėjome asmenybes, kurios labiausiai nusipelnė spaudos draudimo metais. Tai: Antanas Baranauskas, Motiejus Valančius, Vincas Kudirka bei knygnešiai. Jų ir kitų tautiškai susipratusių žmonių pasipriešinimo rusinimo politikai dėka lietuvių nutautinti carinei valdžiai nepavyko. 1904 m. gegužės 7 d. spaudos draudimas buvo panaikintas. Visam „šiaurės vakarų kraštui“ šis įstatymas suskambėjo tarsi velykiniai varpai, kaip žinia apie išsivadavimą iš tautinės priespaudos pančių.

 Kažkada į kalbą kesinosi okupantai, dabar, deja, patys dažnai jos nebegerbiame, atsisakome, išduodame ją neremdami lietuviškų mokyklų, nenorėdami jose mokytis, niekindami jas ar kaip kitaip menkindami. Tad išlaikykime seniausią indoeuropiečių kalbą, rūpinkimės ir didžiuokimės savo gimtąja kalba, puoselėkime ją. Kekvienas save gerbiantis žmogus visada stengiasi išsaugoti tai, kas sava.

Alma Vaznelytė

Įrašas paskelbtas temoje Naujienos. Išsisaugokite pastovią nuorodą.