Karjeros dienos

Karjeros dienos

1 039

Ši? metų vasario 13-14 d. vyko Lenkijos lietuvių jaunimo sąjungos organizuojamos “Karjeros dienos”, kuri? metu svečiai moką jaunim? verslumo ir ateities planavimo. Pirm? dieną vieš?jo CSC kompanijos iš Lietuvos atstovai, kurie skait? pranešim? apie IT ir projekt? valdym? didel?se tarptautinėse korporacijose. Jie praktiškai parod?, kaip atrodo projekt? vadovo darbas.

Antr? dieną Alytaus Kolegijos atstovai pasakojo apie savo mokom?jų ?staig?, o vėliau jaunimas diskutavo apie men? industrijas Punske. Pokalby dalyvavo mūsų mokyklos absolventai: Laima Birgelyt?, Jolanta Malinauskaitė-Vektorienė, Alicija Zimnickien?, Valdas Šupšinskas ir Jurgita Stankauskait?.

1 038

Ina Pe?iulyt?

Komentarai išjungti.