Tarmių šventė Punsko licėjuje

Tarmių šventė Punsko licėjuje

2013 metų gruodžio 11 dieną Punsko Kovo 11-osios lietuvių licėjaus sporto sal?je vyko Tarmi? šventė, kurioje dalyvavo Punsko bei Lazdijų mokyklų mokytojai ir mokiniai bei Lenkijos lietuvių etnin?s kult?ros draugijos etnografinis ansamblis „Gimtin?“ (vad. Anel? Babkauskien?).

Apie rengin? pasakoja Punsko Kovo 11-osios lietuvių licėjaus direktor? Irena Marcinkevi?ien? bei Lazdijų meno mokyklos direktor? Renata Mockevi?ien?.

punskas.pl

Komentarai išjungti.