Pamokų tvarkaraštis (nuo 2022 m. vasario 6 d.)

IA klasė

IB klasė

II klasė

IIIA klasė 

IIIB klasė

IV klasė

Mokytojų konsultacijų planas