Programa “Aktywna tablica”

Liceum Ogólnokształcące z Litewskim Językiem Nauczania im. 11 Marca w Puńsku w roku szkolnym 2022/2023 realizuje Rządowy program rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych  na lata 2020-2025 – „Aktywna tablica”. W ramach programu liceum kupiło dwa monitory interaktywne Promethean o przekątnej 65 cali. Całkowita wartość zadania – 17500 złotych w ty: dotacją rządowa – 14000 zł, wkład własny Powiatu Sejneńskiego – 3500 zł. Monitory zostały umieszczone w pracowni języka angielskiego i pracowni geografii/ historii. Monitory umożliwiają wyświetlanie prezentacji multimedialnych, filmów edukacyjnych, wykonywanie ćwiczeń interaktywnych, prezentacje różnorodnych audiowizualnych pomocy  dydaktycznych, ćwiczeń laboratoryjnych. Zastosowanie monitorów pozwala na rozwój dodatkowych kompetencji informatycznych nauczycieli i kompetencji kluczowych uczniów. Monitory zostały również wyposażone w mobilne stojaki umożliwiające łatwy transport i ich wykorzystanie w czasie różnorodnych imprez szkolnych i zajęć dodatkowych. W ramach realizacji programu nauczyciele uczestniczą  w szkoleniu  z zakresu stosowania TIK w nauczaniau  – „Lekcja: Enter”, uczestniczą w międzyszkolnych sieciach współpracy nauczycieli stosujących TIK w nauczaniu, dzielą się doświadczeniami i scenariuszami zajęć z innymi nauczycielami, przykładami dobrych praktyk.