Metodinė medžiaga mokytojams skirta mokytojų seminarui Punske

2019 m. lapkritį Punske vykusiame mokytojų mokomajame susitikime visų mokyklų dalyvaujančių projekte anglų kalbos mokytojai pristatė pamokų scenarijus, susijusius su jų tautinės mažumos  kultūra. Scenarijai buvo išbandyti pamokų metu partnerių mokyklose, vėliau aptarti minėto susitikimo metu. Mokytojai pasikeitė scenarijais  ir vėliau panaudojo  savo pamokų metu. Punsko Licėjaus direktorius ir lietuvių kalbos mokytoja pristatė mokymo ir darbo su tautinei mažumai priklausančiais mokiniais, lankančiais Punsko Kovo 11-osios licėjų, metodus. Išvados ir medžiagos panaudotos susitikimo metu pateikiami toliau.

Visi  norintys, gali laisvai taikyti šį įrankį savo mokykloje.

Šie leidiniai atspindi tik autorių požiūrį, o Europos Komisija ir Nacionalinė Erasmus+ programos agentūra negali būti laikomos atsakingomis už jo turinį ir bet kokį jame esančios informacijos naudojimą.

NEMOKAMOS PUPLIKACIJOS