2. Filmas

Įgyvendinant projektą „Tautinės mažumos – Europos turtas“ jaunimo mainų Punske metu ir kaip papildomos vietinės veiklos dalis, Punsko Kovo 11-osios licėjus susidomėjusiems projekto dalyviams surengė mokymus  apie nuotraukų apdorojimą ir filmavimą. Šios veiklos dėka buvo sukurtas filmas iliustruojantis jaunimo mainus visose mokyklose.

Šis leidinys atspindi tik autorių požiūrį, o Europos Komisija ir Nacionalinė Erasmus+ programos agentūra negali būti laikomos atsakingomis už jo turinį ir bet kokį jame esančios informacijos naudojimą.

LEIDINYS NEMOKAMAS