Baigiamasis partnerių susitikimas Vilniaus Pranciškaus  Skorinos gimnazijoje – 2021 m. spalio mėn.

2021 metų spalio 18-20 d. Mokyklų partnerių vadovai, jų mokiniai bei mokytojai ir projektų koordinatoriai dalyvavo darbiniame susitikime, kuriame buvo apibendrintas projektas „Tautinės mažumos – Europos turtas“.

Vilniuje vykusiame susitikime jo dalyviai  aptarė ir apibendrino visas atskirų projekto partnerių vykdomas vietines  bei bendras veiklas.

Projekto koordinatoriai  taip pat išanalizavo pasiektus projekto rezultatus bei projekto sklaidos veiklas. Buvo aptarta mokyklose partnerėse įvykdyta  projekto vertinimo veikla.

Susitikime dalyvavo ir  mokiniai, kurie turėjo galimybę daugiau sužinoti apie bendrą Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės istorijos ir kultūros paveldą.

Projekto įgyvendinimo pabaiga nereiškia mokyklų partnerių bendradarbiavimo pabaigos. Todėl šių mokyklų vadovai pasirašė bendradarbiavimo  deklaraciją.