Moksleivių mainai Hainuvkos mokykloje – 2021 m. rugsėjo mėn.

Tarptautinio Erasmus+ projekto „Tautinės mažumos – Europos turtas“ dalyvių susitikimas Hainuvkoje

2021 m. rugsėjo 20-24 d. projekto partneriai, Vilniaus Pranciškaus Skorinos gimnazija, Hainuvkos II-asis licėjus su papildomu baltarusių kalbos mokymu ir Punsko Kovo 11-osios licėjus susitiko Lenkijoje, Hainuvkoje. Tai trečiasis projekto dalyvių susitikimas. Mokiniai ir mokytojai susipažino su licėjaus istorija ir tradicijomis, Hainuvkos apylinkėmis, lankėsi Nacionaliniame Belovežo parke, grožėjosi stumbrais, po to keliavo Lenkijos karalių ir Lietuvos didžiųjų kunigaikščių Ąžuolų keliu. Projekto dalyviai aplankė etnografinę parodą Baltarusių kultūros centre. Svarbus įvykis jaunimo mainų dalyvių viešnagės programoje buvo iškilmingas Baltarusijos istorijos ir etnografijos rūmų, sukurtų įgyvendinant projektą, atidarymas. Mokinių, jų šeimų ir mokyklos mokytojų įsitraukimo dėka sukurta vieta, kuri atliks edukacinę funkciją. Supraslyje, lankė ikonų muziejų ir dalyvavo edukaciniame užsiėmime spaustuvės muziejuje. Mokiniai ir mokytojai mokėsi lietuviškų ir baltarusiškų dainų bei šokių. Paskutinę dieną visi dalyvavo – renginyje „Iškyla su baltarusiais“.

Projekto veiklos dar labiau sustiprino dalyvių bendradarbiavimą ir suteikė daug gerų emocijų.