Papildoma projektinė veikla mokykloje

Liaudies amatų dirbtuvės.

2019 metų kovo mėnesį prasidėjo liaudies rankdarbių dirbtuvės projekto „Tautinės mažumos Europos turtas“ dalyviams, kurios buvo organizuojamos bendradarbiaujant su Lenkijos Lietuvių etninės kultūros draugija „Šimtavirvio“ patalpose. Mokiniai mokėsi pinti lietuviškas juostas, taip pat parinkti tinkamas spalvas bei raštus, atitinkančius lietuvių liaudies kultūra ir tradicijas. Pindami juostas turėjo galimybę gilinti žinias apie Lenkijos lietuvių praeitį . Įvyko  10  susitikimų, Dėl 2020 metais įvestos epideminės  situacijos ir nuotolinio mokymosi susitikimai nebuvo organizuojami pastoviai ir vyko sanitarinio režimo sąlygomis, vienu metu tik po tris žmones. Dėl apribojimų, pamokos dirbtuvėse  baigėsi tik  2021 m. spalio mėn.  Dalyviai įgijo arba pagilino juostų pynimo ir audimo įgūdžius. Du  dalyviai pareiškiė, kad ir toliau dalyvaus mokysis pinti juostas  „Šimtavirvio“ dirbtuvėse.

Kelionė po Seiniją

Punsko Kovo 11 -osios licėjus organizavo  kelionę po Seinų kraštą, kurios metu mokiniai aplankė lietuviams istorinę reikšmę turinčias vietas. Kelionės dalyviai lankėsi Lietuvos Respublikos konsulate Seinuose, kur susitiko su konsulu ir buvo supažindinti su konsulato veikla. Kelionė prisidėjo prie geresnio mūsų  tautos istorijos pažinimo.

Dailės konkursas „Mano jausmai Lietuvai“

2021 m. birželio mėn., kai pasibaigė nuotolinis mokymas ir  mokiniai sugrįžo į mokyklas, licėjuje vykdant papildomas projekto veiklas kartu su Mokinių savivalda, pavyko surengti  dailės konkursą „Mano jausmai tėvynei“. Geriausių darbų atrankoje dalyvavo visi mokyklos mokiniai ir mokytojai, kurie balsuodami išrinko konkurso nugalėtojus. Mokykloje eksponuojama geriausių darbų paroda. Konkursas suteikė mokiniams galimybę meniškai išreikšti ir parodyti jausmus tėvynei bei galimybę lavinti savo  kūrybiškumą ir meninius sugebėjimus.

Išvyka į Vilnių

 2021 m. spalio 26-27 dienomis 32 Punsko  mokyklos mokiniai ir 5 mokytojai dalyvavo išvykoje į Vilnių. Dėl pasaulyje susiklosčiusios pandeminės situacijos kelionėje galėjo dalyvauti tik COVID pasą turintys asmenys, kelionė buvo organizuojama laikantis atitinkančio sąlygas sanitarinio režimo. Išvykos dalyviai aplankė Vilnių ieškodami Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės pėdsakų. Tai muziejai ir vertingi paminklai,. Gedimino bokštas, iškilęs ant Gedimino kalno 1409 m., valdant kunigaikščiui Vytautui. Projekto dalyviai sužinojo labai daug įdomių faktų  iš Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės istorijos, dalyvaudami teminėse dirbtuvėse, surengtose Žemutinėje Vilniaus pilyje, kuri yra buvusios Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės ir Lenkijos karalių sostinės rekonstrukcija. Kelionės metu mokiniai ir mokytojai turėjo galimybę pagilinti žinias taip pat apie naujausią Lietuvos istoriją. Lankė TV bokštą, šalia kurio 1991 metais vyko tragiški įvykiai, kurių dėka Lietuva pagaliau atkūrė nepriklausomybę ir Lietuvos Respublikos Seimo rūmus.

Kelionės paskutines akimirkas praleido modernaus šiuolaikinio meno MO muziejuje Vilniuje. Lankytojai dalyvavo kūrybinėse dirbtuvėse, ugdančiose įvairių šiuolaikinio meno formų supratimą. Ekskursijos dalyviai buvo skaniai pamaitinti, patogiai apgyvendinti, aprūpinti neužmirštamais įspūdžiais.

Parapijos kapinių tvarkymas

 2021 m. spalio 29 d visi Punsko kovo 11-osios licėjaus mokiniai su mokytojais tvarkė Punsko kapines, kur palaidoti mirusieji  mokyklos mokytojai bei kiti iškilūs žmonės, prisidėję prie Lenkijos lietuvių mažumos švietimo ir kultūros plėtros.

Praktiniai užsiėmimai su „Aušros“ darbuotojais

Nuo 2021 m. rugsėjo 6 d. iki spalio 28 d. vyko seminarai su leidyklos „Aušra“ atstove. Keturi mokiniai dalyvaujantys projekte ir besidomintys straipsnių redagavimu, rinko ir apdorojo nuotraukas albumui apie vykdomą Erasmus+ projektą „Tautinės mažumos – Europos turtas“.

Mokyklos choro ir šokių grupės koncertas ir susitikimas su Seinų ir Vidugirių lietuviškų mokyklų mokiniais, tėvais ir mokytojais.

2021 m. spalio 29 d pasibaigus visoms projekto veikloms Seinų lietuvių namuose buvo surengtas susitikimas ir koncertas, kurio metu pristatyti mokyklos pasiekimai, projekto „Tautinės mažumos – Europos turtas“ veikla bei mokyklos svarba lietuvių mažumai Lenkijoje. Po koncerto visi buvo kviečiami į vašes, kurių metu dalyvavo diskusijoje apie toleranciją, tautinių mažumų problemas Lenkijoje, Lietuvoje ir Europoje. Diskusija leido sustiprinti jaunimo suvokimą apie tradicijos tęstinumo poreikį ir poveikį formuojant tapatybės ir savęs identifikavimo jausmą.