Mokytojų mokomasis susitikimas Punsko Kovo 11-osios licėjuje 2019 m. lapkričio mėn.