Mokytojų mokomasis susitikimas Punsko Kovo 11-osios licėjuje 2019 m. lapkričio mėn.

Š.m. lapkričio 21-23 d. tarptautinio Erasmus+ projekto „Tautinės mažumos – Europos turtas“ mokyklų atstovai dalyvavo seminare, kuris vyko mūsų licėjuje  Mokytojai, bei įstaigų vadovai dalyvavo diskusijose,  bendrose dirbtuvėse „Geriausi tautinio tapatumo išsaugojimo būdai – dalijimasis gerąja patirtimi bei praktika“. Susitikimo dalyviai susipažino su mūsų tautinės mažumos, bei Punsko krašto  istorija. Jie turėjo taip pat galimybę išklausyti  laikraščio „Aušra“ direktoriaus pristatymo, kuris papasakojo apie leidinio atsiradimo istoriją ir jo svarbą tautinės mažumos išlikimui ir jos kalbos išsaugojimui. Paskutinėje susitikimo dalyje anglų kalbos mokytojos pristatė savo sukurtus pamokų scenarijus, kuriuos išsikeitę galės naudoti savo pamokose. Pedagogai dalyvavo apžvalginėse ekskursijose po Punsko-Seinų krašto lietuviams reikšmingas vietas, aplankė taip pat Česlovo Milošo šeimos dvaro sodybą Krasnagrūdoje.

Kiekvienas seminaro dalyvis turėjo galimybę pasidalyti gerąja patirtimi ir įgijo naujų žinių bei idėjų, kurias galės pritaikyti savo ugdymo įstaigose.