Spotkanie szkoleniowe nauczycieli w Liceum Ogólnokształcącym z Litewskim Jezykiem Nauczania im. 11 Marca w Puńsku – listopad 2019r.

Jednym ze  sposobów podtrzymywania tożsamości narodowej na zasadzie dzielenia się doświadczeniem oraz wymianą dobrych praktyk są  warsztaty dla nauczycieli. W  Liceum Ogólnokształcącego z Litewskim Językiem Nauczania im. 11 Marca w dniach  od 21 do 23 listopada 2019 r. .zorganizowało szkolenie poświęcone skutecznym metodom nauczania języka mniejszości narodowej – przeprowadzone przez dyrektora szkoły oraz nauczyciela  LO w Puńsku, będącego zarazem metodykiem nauczania języka litewskiego w Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwakach.  W czasie szkolenia  analizowano struktura i funkcjonowanie oświaty mniejszości litewskiej i białoruskiej  w Polsce oraz sytuację mniejszości białoruskiej w Litwie. Zorganizowano także wieczór integracyjny z degustacją potraw kuchni litewskiej. Ponadto uczestnicy szkolenia odwiedzili Osadę Prusko Jaćwieską, zespół poklasztorny w Wigrach oraz Dworek Miłosza łączący różne kultury podlasia.

Część szkolenia była poświęcona doskanaleniu metod nauczania języka obcego (j. angielskiego). Nauczyciele języków obcych przed szkoleniem opracowali scenariusze zajęć języka angielskiego, które następnie udostępnili szkołom partnerskim. W scenariuszach zawarto treści doskonalące słownictwo i umiejętności dotyczące używania języka angielskiego w zakresie kultury i wiadomości dotyczących reprezentowanej przez szkołę mniejszości narodowej.