Nauczyciele i pracownicy

Dyrektorem szkoły jest p. Alwid Niewulis – nauczyciel fizyki, biologii, fizyki w doświadczeniach i zadaniach

Nauczyciele:

 • Witold Budzejko – geografia, edukacja dla bezpieczeństwa, środowisko geograficzne, geografia Litwy
 • Anna Woźnialis – historia, wiedza o społeczeństwie, historia i kultura Litwy
 • Alicja Krakowska – język angielski
 • Irena Marcinkiewicz – matematyka, informatyka
 • Irena Niewulis – język angielski, podstawy przedsiębiorczości
 • Danuta Szlaużys – język polski, wiedza o kulturze, historia i społeczeństwo
 • Ks. Marius Talutis – religia
 • Daria Wiśniewska – język rosyjski
 • Biruta Wojczulis – język litewski,wychowanie do życia w rodzinie
 • Biruta Wołyniec – chemia, elementy chemii ogólnej i organicznej
 • Dariusz Wołyniec – wychowanie fizyczne
 • Ruta Burdyn – bibliotekarka

Pracownicy:

 • Janina Gryguć – główna księgowa
 • Wioleta Dziemian – sekretarka
 • Jan Wołyniec – woźny
 • Waldemar Biernacki – dozorca nocny w internacie