“Kompetencijos – tai mūsų ateitis”

2020/21 mokslo metais Punsko  Kovo 11-osios licėjus  dalyvauja bendrame Seinų apskrities, Seinų Šimono Konarskio licejaus ir Punsko Kovo 11-osios liėjaus projekte   – „Kompetencijos tai mūsų ateitis“. Pagrindinis projekto tikslas gerinti švietimo kokybę mažiose mokyklose organizuojant papildomus būrelius ir išvykas į muziejus, laboratorijas ir universitetus. Punsko licėjuje, mokiniai turėjo galimybę gilinti žinias informatikos, matematikos, biologijos, chemijos, geografijos ir istorijos, lenkų kalbos, lietuvių kalbos bei anglų kalbos būrelių metu. 30 projekto dalyvių išvyko į mokslines keliones į Varšuvą ir Balstogę. Iš projekto lėšų į chemijos, geografijos ir biologijos kabinetus nupirkta naujų mokymo priemonių. Informatikos kabinete atsirado 10 modernių kompiuterių su programinę įranga.

Visų projektų veiklos skatina ugdymo įstaigų bendradarbiavimą, dalijimąsi gerąja patirtimi, naujovėmis, plečia mokinų galimybes ugdymo ir veliau darbo rinkoje.

  1. Reglamentas
  2. Priedas nr 2
  3. Priedas nr 3
  4. Priedas nr 4
  5. Priedas nr 5
  6. Atrankos rezultatai