„Kompetencje to nasza przyszłość”

W roku szk. 2020/2021 Liceum Ogólnokształcące z Litewskim Językiem Nauczania im. 11 Marca realizuje projekt „Kompetencje to nasza przyszłość” NR RPPD.09.01.00-20-0426/19

W ramach projektu uczniowie szkoły biorą udział w zajęciach rozwijających kompetencje kluczowe i umiejętności uniwersalne niezbędne na rynku pracy z informatyki, biologii, matematyki i języka angielskiego, inni biorą udział w zajęciach rozwijających uzdolnienia z języka polskiego i litewskiego, pozostali zaś biorą udział w zajęciach dydaktyczno-wyrównawczych z chemii, historii i geografii w czasie których uzupełniają treści programowe z zakresu rozszerzonego tych przedmiotów, gdyż nie ma możliwości uczenia się tych przedmiotów na poziomie rozszerzonym w liceum w Puńsku, które jest niewielką szkołą wiejską. Wszystkie zajęcia prowadzone były raz w tygodniu w czasie pozalekcyjnym w 2-godzinnych blokach w LO w Puńsku. Od dnia 26.10.2020 – w związku z wprowadzoną sytuacją pandemiczną, zajęcia odbywały się online, zdalnie. Od 01.02.2021 przywrócone zostały zajęcia w trybie stacjonarnym w odpowiednim reżimie sanitarnym. W trakcie zajęć oraz w materiałach wykorzystywanych w czasie zajęć stosowany był język wrażliwy na płeć, upowszechniający równość szans płci.

W ramach projektu zorganizowane zostały także wyjazdy do Warszawy i Białegostoku. Wyjazd do Warszawy do Centrum Nauki Kopernik odbył się w dn. 04.06.2021. W tym celu został zorganizowany transport i wyżywienie dla uczestników wyjazdu i opiekunów. Uczniowie zwiedzali muzeum oraz wzięli udział w zajęciach w planetarium. W dn. 08 .06.2020 uczestnicy projektu wzięli udział w wyjeździe do Białegostoku. Uczniowie uczestniczyli w zajęciach zorganizowanych przez Uniwersytet Białostocki oraz Medyczny, następnie zwiedzili Muzeum Medycyny i Historii Farmacji w Białymstoku.

W ramach projektu zakupionych zostało 10 zestawów komputerowych – desktop, mysz i klawiatura, które doposażyły pracownię komputerową w LO w Puńsku. W pracowni wymieniono stare urządzenia komputerowe (10 stanowisk komputerowych) na nowe odpowiadające aktualnym standardom i wymaganiom nauczania. Sprzęt będzie wykorzystywany do prowadzenia zajęć z informatyki w ramach projektu oraz przez szkołę do prowadzenia zajęć szkolnych.

  1. Regulamin
  2. Załącznik nr 2
  3. Załącznik nr 3
  4. Załącznik nr 4
  5. Załącznik nr 5