Mokytojai ir darbuotojai 2021/2022 mokslo metais

Mokyklos direktorius – biologijos ir fizikos mokytojas Alvydas Nevulis

Mokytojai:

 • Vytautas Budzeika – geografija, saugos mokymas
 • Onutė Vaznelienė – istorija, lietuvos istorija, žinios apie visuomenę, istorija ir visuomenė
 • Jūratė Pykienė -matematika, fizika eksperimentuose ir uždaviniuose
 • Irena Nevulienė – anglų kalba, verslumo pagrindai
 • Alicija Krakauskienė – anglų kalba
 • Danutė Šliaužienė – lenkų kalba, žinios apie kultūrą, istorija ir visuomenė
 • Irena Marcinkevičienė– matematika
 • Kun. Povilas Slaminis – tikyba
 • Birutė Vaičiulienė – lietuvių kalba, parengtis šeimai
 • Laima Uzdilaitė- Bobinienė – chemija
 • Darija Vyšniauskienė – rusų kalba
 • Darius Valinčius – sportas
 • Rūta Burdinaitė – bibliotekininkė

Darbuotojai:

 • Janina Grigutienė – vyr. buhalterė
 • Evelina Balulytė – sekretorė
 • Tadas Kaleinikas – mokyklos sargas
 • Valdas Berneckas – bendrabučio sargas