Mokytojai ir darbuotojai 2018/2019 mokslo metais

Mokyklos direktorius – biologijos ir fizikos mokytojas Alvydas Nevulis

Mokytojai:

 • Vytautas Budzeika – geografija, saugos mokymas
 •  Onutė Vaznelienė – istorija, žinios apie visuomenę
 • Irena Nevulienė – anglų kalba, verslumo pagrindai
 • Alicija Krakauskienė – anglų kalba
 • Danutė Šliaužienė – lenkų kalba, žinios apie kultūrą, istorija ir visuomenė
 • Irena Marcinkevičienė– matematika
 • Kun. Marius Talutis – tikyba
 • Birutė Vaičiulienė – lietuvių kalba, parengtis šeimai
 • Birutė Valinčienė – chemija
 • Darija Vyšniauskienė – rusų kalba
 • Darius Valinčius – sportas
 • Rūta Burdinaitė – bibliotekininkė

Darbuotojai:

 • Janina Grigutienė – vyr. buhalterė
 • Violeta Dzemionienė – sekretorė
 • Jonas Valinčius – mokyklos sargas
 • Valdas Berneckas – bendrabučio sargas