Moksleivių mainai Punsko Kovo 11-osios licėjuje – 2019 m. spalio mėn.

Š.m. spalio 21-25 d. tarptautinio Erasmus+ projekto „Tautinės mažumos – Europos turtas“ partneriai, Vilniaus Pranciškaus Skorinos gimnazija, Punsko Kovo 11-osios licėjus ir Hainuvkos II-asis licėjus su papildomu baltarusių kalbos mokymu, susitiko Punske.

Susitikimą – „Prūsų-jotvingių takais“, organizavo Punsko Kovo 11-osios licėjus. Projekto dalyviai susipažino su vienintele Lenkijoje vidurine mokykla lietuvių mokomąja kalba, mokėsi lietuviškų dainų bei šokių, dirbdami grupėmis ieškojo lietuviškai, baltarusiškai, angliškai panašiai skambančių žodžių, mokėsi kurti filmus. Kiekvieną popietę kažkur keliavome, pirmą dieną lankėme Punsko miestelį, etnografinę sodybą – skanseną, Punsko savivaldybę, J.Vainos etnografijos muziejų.  Antrą popietę praleidome Prūsų ir jotvingių gyvenvietėje, jos įkūrėjas Juozas Lukoševičius supažindino su prūsų ir jotvingių istorija, paaiškino, kaip mūsų žemėse kūrėsi šios dvi baltų gentys. Trečią dieną lankėmės Vygriuose, unikaliame barokiniame vienuolyno ansamblyje.

Paskutinę popietę dalyvavome apžvalginėje ekskursijoje po Seinus  grožėjomės Švenčiausiosios Mergelės Marijos bazilika, aplankėme paminklą lietuvių poetui ir Seinų vyskupui Antanui Baranauskui, kalbėjome apie Seinų reikšmę Lenkijos lietuviams.  Paskutinę dieną mokiniai ir mokytojai lankėsi Krasnagrūdoje, Česlovo Milošo šeimos dvaro sodyboje, kurioje įsikūręs Tarptautinis dialogo centras.

Vietinės Balstogės televizijos laida apie projektą: https://bialystok.tvp.pl/45001658/27102019