„Mniejszości narodowe bogactwem Europy“

Liceum Ogólnokształcące z Litewskim Jezykiem Nauczania im. 11 Marca w Puńsku w latach 2018-2020 uczestniczy w międzynarodowym projekcie Erasmus+ Nr. 2018-1PL01-KA229-050997_3 – „Mniejszości narodowe bogactwem Europy”.  Partnerami projektu są Zespół Szkół z Dodatkową Nauką Języka Białoruskiego w Hajnówce (szkoła koordynująca projekt) oraz Gimnazjum im. Franciszka Skaryny w Wilnie. Celem projektu jest poznanie dziedzictwa kulturowego  narodów zamieszkujących terytorium byłego Wielkiego Księstwa Litewskiego, dostrzeganie różnic i tego, co je łączy. Działania w ramach projektu zachęcają do współpracy, wymiany dobrych praktyk i innowacji między instytucjami edukacyjnymi. Projekt będzie realizowany od listopada 2018r. do października 2021r.

Dokumenty:

 1. Regulamin rekrutacji
 2. Protokol nr.1
 3. Protokol nr 2
 4. Protokol nr 3

Rezultaty projektu:

 1. Album z projektu
 2. Film z projektu
 3. Materiały ze szkolenia nauczycieli w Puńsku w listopadzie 2019 r.

Działania projektu:

 1. Spotkanie robocze partnerów w Zespole Szkół z Dodatkową Nauką Języka Białoruskiego w Hajnówce – 20-22 listopada 2018r.
 2. Wymiana młodzieży w Gimnazjum im. Franciszka Skaryny w Wilnie – marzec 2019r.
 3. Wymiana młodzieży w Liceum Ogólnokształcącym z Litewskim Jezykiem Nauczania im. 11 Marca w Puńsku – październik 2019r.
 4. Spotkanie szkoleniowe nauczycieli w Liceum Ogólnokształcącym z Litewskim Jezykiem Nauczania im. 11 Marca w Puńsku – listopad 2019r.
 5. Wymiana młodzieży w Zespole Szkół z Dodatkową Nauką Języka Białoruskiego w Hajnówce – wrzesień 2021r.
 6. Podsumowujące spotkanie partnerów projektu w Gimnazjum im. Franciszka Skaryny w Wilnie – październik 2021r.
 7. Działania lokalne