„Mniejszości narodowe bogactwem Europy“

Liceum Ogólnokształcące z Litewskim Jezykiem Nauczania im. 11 Marca w Puńsku w latach 2018-2020 uczestniczy w międzynarodowym projekcie Erasmus+ Nr. 2018-1PL01-KA229-050997_3 – „Mniejszości narodowe bogactwem Europy“.  Partnerami projektu są Zespół Szkół z Dodatkową Nauką Języka Białoruskiego w Hajnówce (szkoła koordynująca projekt) oraz Gimnazjum im. Franciszka Skaryny w Wilnie. Celem projektu jest poznanie dziedzictwa kulturowego  narodów zamieszkujących terytorium byłego Wielkiego Księstwa Litewskiego, dostrzeganie różnic i tego, co je łączy. Działania w ramach projektu zachęcają do współpracy, wymiany dobrych praktyk i innowacji między instytucjami edukacyjnymi. Projekt będzie realizowany od listopada 2018r. do października 2020r.

Planowane działania:

  1. Spotkanie robocze partnerów w Zespole Szkół z Dodatkową Nauką Języka Białoruskiego w Hajnówce – 20-22 listopada 2018r.
  2. Wymiana młodzieży w Gimnazjum im. Franciszka Skaryny w Wilnie – marzec 2019r.
  3. Wymiana młodzieży w Liceum Ogólnokształcącym z Litewskim Jezykiem Nauczania im. 11 Marca w Puńsku – październik 2019r.
  4. Spotkanie szkoleniowe nauczycieli w Liceum Ogólnokształcącym z Litewskim Jezykiem Nauczania im. 11 Marca w Puńsku – listopad 2019r.
  5. Wymiana młodzieży w Zespole Szkół z Dodatkową Nauką Języka Białoruskiego w Hajnówce – czerwiec 2020r.
  6. Podsumowujące spotkanie partnerów projektu w Gimnazjum im. Franciszka Skaryny w Wilnie – wrzesień 2020
  7. Działania lokalne