Darbinis partnerių susitikimas Hainuvkos mokykloje – 2018 m. lapkričio 20-22 d.

Lapkričio 20-22 dienomis įvyko pirmasis projekto “Tautinės mažumos – Europos turtas” darbinis susitikimas. Susitikime dalyvavo atstovai iš Baltarusių Hainuvkos mokyklos, Vilniaus Pranciškaus Skorinos gimnazijos ir mūsų licėjaus, kuriam atstovavo mokyklos direktorius Alvydas Nevulis,  projekto koordinatorė Irena Nevulienė bei dvi pirmokės Jovita Sakalauskaitė ir Klaudija Matulevičiūtė. Susitikimo metu artimiau susipažinome su mūsų partneriais, lankėme vietinius muziejus ir skanseną, sužinojome daug apie Lenkijos baltarusių mažumą. Artimiausias susitikimas vyks Vilniuje.