Chór szkolny „Pašešupiai”

dainos1Od początku istnienia szkoły uczniowie śpiewali, organizowali akademie szkolne. Opiekę nad nimi sprawowało kilku nauczycieli, wśród nich nauczycielka Vlada Pajaujienė. W 1974 r. swoją działalność rozpoczął zespół wokalno-instrumentalny ”Ulbuonėlės”, który w historię naszej szkoły wpisał się złotymi literami. Kierownikiem zespołu był nauczyciel Antoni Szlaużys. W swoim repertuarze zespół ”Ulbuonėlės” posiadał pieśni, utwory grane na litewskich instrumentach ludowych skudučiai. Początkowo zespół występował tylko podczas uroczystości szkolnych, a od 1979 r. zaczął odnosić sukcesy na imprezach i konkursach wojewódzkich (ówczesne woj. suwalskie) oraz ogólnopolskich. W 1981 r. pierwszy raz wystąpił w VIII Festiwalu Kultury Młodzieży Szkolnej w Kielcach. Zespół zdobywał wiele nagród – srebrne i brązowe ”Muszelki Wigier” – wśród swoich trofeów ma ich aż 10. W 1984 r. zdobył ”Złotą Jodłę”, został laureatem Festiwalu Kultury Szkolnej w Szczawnicy. W 1985 r. z VII Ogólnopolskiego Przeglądu Zespołów Muzyki Dawnej ”Schola Cantorum” z Kalisza powrócił z ”Harfą Eola”. W 1986 r. z IX Międzynarodowych Spotkań Muzykującej Młodzieży ”BIM” w Bydgoszczy zespół wrócił z głównym odznaczeniem – ”Złotą Struną”. W 1987 r. w Konkursie Muzyki i Pieśni Ludowej w Jaśle zdobył II miejsce, a w 1989 r. – I. W 1992 r. z Międzynarodowych Spotkań ”BIM” w Bydgoszczy powrócił z głównym odznaczeniem – ”Srebrną Struną” oraz został laureatem Konkursu ”Dainų dainelė” w Wilnie, a w 1994 r. w XVI Przeglądzie ”Schola Cantorum” otrzymał główną nagrodę ”Brązową harfę Eola” oraz cały szereg innych wyróżnień. W ciągu 20-lecia swego istnienia do zespołu ”Ulbuonėlės” uczęszczało około 300 uczniów. Swą niepowtarzalność oraz sukces zespół zawdzięcza wyjątkowym instrumentom, repertuarowi, zdolnościom wokalnym śpiewającej młodzieży oraz pracy kierownika zespołu Antoniego Szlaużysa. Podczas występów poza granicami szkoły zawsze dużym zainteresowaniem cieszyły się litewskie instrumenty ludowe skudučiai. Zespół wykonywał nie tylko starodawne utwory litewskie, lecz również utwory innych narodowości. W repertuarze znajdowały się kompozycje Haendla, Wagnera, wielogłosowe litewskie pieśni narodowe, sutartinės, czyli kanony oraz utwory współczesne. Po rozwiązaniu zespołu ”Ulbuonėlės” przez kilka kolejnych lat szkoła nie miała swojego zespołu wokalnego, a na akademie szkolne uczniowie przygotowywali się samodzielnie, prezentując również twórczość autorską. Ówczesna dyrektor szkoły M. Czernialis dążyła do odtworzenia zespołu wokalnego. W 1998 r. rozpoczął działalność dziewczęcy zespół wokalny pod kierownictwem nauczycielki z Litwy Genovaitė Bučinskienė. Jej pracę w roku szkolnym 1999/2000 kontynuowała Adrijana Juškevičienė, a od jesieni 2000 r. do października 2017 r. kierownikiem chóru szkolnego był Jonas Pavilonis, który na próby dojeżdżał z Alitusa (Litwa). Dzięki staraniom kierownika chór ciągle się rozrastał się, a w 2003 r. do chóru dołączyli również chłopcy. Uczniowie chętnie uczęszczają na próby, występują podczas uroczystości szkolnych oraz poza granicami szkoły. Dn. 11 marca 2006 r. Chór Liceum w Puńsku otrzymał nazwę „Pašešupiai”. Chór „Pašešupiai” występował w Polsce, na Litwie, w Łotwie i w Niemczech. Od 2017 r. kierownikiem chóru szkolnego jest Dainius Pavilonis.