Warunki przyjęcia

Przyjmowani są kandydaci z ukończonym gimnazjum. Warunkiem przyjęcia jest znajomość języka litewskiego oraz uzyskanie odpowiedniej ilości punktów.

Zasady przyjęcia: Zasady rekrutacji uczniów 2014

Podania: