Rada rodziców

Rada Rodziców w roku szkolnym 2018/2019

  • Rasa Krakowska (Przewodniczący)
  • Jolanta Sokołowska (Skarbnik)
  • Paweł Bobin

Rada Rodziców dziękuje wszystkim Rodzicom, którzy wpłacili składkę na rzecz Rady Rodziców.

Tym, którzy zapomnieli o uiszczeniu składki przypominamy, że można to zrobić w każdy dzień roboczy w Banku Spółdzielczym w Puńsku na rachunek bankowy: 68 9354 0007 0071 0700 0818 0001. Składka na rzecz Rady Rodziców w roku szkolnym 2018/19 wynosi 60 zł.

Osoby chętne do wsparcia Liceum im. 11 Marca w Puńsku mogą to zrobić poprzez dokonanie wpłat na następujące rachunki bankowe:
BS Sejny O/Puńsk 68 9354 0007 0071 0700 0818 0001 (z Polski)
POLUPLPR 68 9354 0007 0071 0700 0818 0001 (z zagranicy)