O szkole

Liceum Ogólnokształcące z Litewskim Językiem Nauczania im. 11 Marca w Puńsku jest jedyną ponadgimnazjalną szkołą z litewskim językiem nauczania w Polsce. W 2016 roku obchodziła jubileusz 60-lecia swej działalności. Uczy się w niej 60 uczniów, pracuje 13 nauczycieli. Wszystkie przedmioty, oprócz historii, georgrafii i języków, są wykładane po litewsku. Uczniowie uczą się z polskich podręczników, według programów nauczania, zatwierdzonych przez Ministra Edukacji. Dodatkowo wykładana jest historia i geografia Litwy.

Po ukończeniu liceum powyżej 60% młodzieży kontynuuje naukę na wyższych uczelniach Polski i Litwy. Ostatnio coraz więcej absolwentów wybiera litewskie uczelnie. W 1992r. Liceum nadano imię 11 Marca. W ten sposób została upamiętniona data restytucji państwowości Litwy.

Swoje zdoności i zainteresowania licealiści rozwijają na licznych zajęciach pozalekcyjnych. Szkoła oferuje bogatą sieć kółek zainteresowań. Działa grupa taneczna “Šalčia”, kółko miłośników poezji, szkolny chór “Pašešupiai”, kółko dramatyczne, sekcje piłki koszykowej. Uczniowie, myślący o zawodzie dziennikarza, mogą próbować sił w szkolnej gazetce “Demesio”.

Grupy artystyczne uczestniczą w różnych świętach i uroczystościach, wyjeżdżają do innych szkół, biorą udział w konkursach i przeglądach w kraju i za granicą. W szkole odbywają się ciekawe imprezy przygotowane przez uczniów np. otrzęsiny, wieczór adwentowy, spotkanie wigilijne, pożegnanie abiturientów i inne. Czas w naszej szkole upływa szybko, gdyż nikt w niej się nie nudzi. Oprócz nauki uczniowie mają możliwość atrakcyjnie spędzić czas wolny oraz rozwijać swoje zdolności i zainteresowania. Dlatego u nas mniej agresji, problemów alkoholizmu, narkomanii i innych patologii społecznych.