Imprezy szkolne

Tradycje, uroczystości szkolne, udział w życiu społecznym jest nieodłączną częścią życia szkoły. Każdego roku próg szkoły przekracza nowe pokolenie uczniów. Pierwszoklasistów należy ”ochrzcić”. To zadanie należy do uczniów najstarszych klas szkoły. Wrześniowego lub październikowego wieczoru w sali sportowej szkoły nieśmiało gromadzą się pierwszoklasiści, to właśnie do nich będą skierowane przeróżne zadania do wykonania przygotowane przez uczniów najstarszych klas, uczniowie pozostałych klas oraz nauczyciele i rodzice. ”Rodzice chrzestni” zawsze są doskonale przygotowani – oni przygotowują nie tylko śmieszny program artystyczny, lecz również różne zadania uczniom klas pierwszych w celu upewnienia się, że są oni warci wstąpienia w szeregi uczniów naszego liceum. Podczas otrzęsin każdemu pierwszoklasiście zostaje nadane również „imię”.

sventes_kovo11Pierwszoklasiści stają się pełnoprawnymi członkami społeczności szkolnej i spieszą z przygotowaniem swojego programu artystycznego skierowanego do „rodziców chrzestnych” (podziękowanie za otrzęsiny). Podczas tej humorystycznej imprezy szkolnej naśladują swoich starszych kolegów, ukazując ich w różnych, nie zawsze pozytywnych sytuacjach, zwracając szczególną uwagę na ich cechy charakterystyczne.

W roku szkolnym 1999/2000 po raz pierwszy przez uczniów klas pierwszych został zorganizowany Wieczór Adwentowy poświęcony poezji i zadumie w świetle świec. Impreza była niezwykle nastrojowa, wszystkim bardzo się spodobała. Tego typu wieczory zaczęto organizować corocznie. Z czasem impreza została przekształcona na szkolne spotkanie przedświąteczne. Jedną z popularnych imprez szkolnych było powitanie Nowego Roku. Impreza była organizowana przez uczniów przedostatnich klas z pomocą całej społeczności szkolnej. Poszczególne klasy były odpowiedzialne za dekorowanie sali, zaopatrzenie w zaplecze muzyczne. Uczniowie przedostatnich klas wraz z wychowawcami oraz rodzicami byli odpowiedzialni za przygotowanie poczęstunku, programu artystycznego, byli gospodarzami całej imprezy. Z czasem młodzież porzuciła tę tradycję szkolną.

Następną tradycyjną imprezą szkolną jest Studniówka. Na sto dni przed egzaminem maturalnym, abiturienci, ich rodzice oraz nauczyciele spotykają się w budynku szkoły aby wspólnie świętować i bawić się. Uczniowie przygotowują program artystyczny, podczas którego recytują, śpiewają i tańczą. W pięknie udekorowanej sali sportowej wszyscy bawią się tańcząc, śpiewając i częstując się. Z okazji zakończenia roku szkolnego przez abiturientów odbywa się kolejna tradycyjna uroczystość szkolna – ”Ostatni dzwonek”. Abiturienci żegnają się z szkolnymi kolegami i nauczycielami, nauczycielom wręczają kwiaty, składają podziękowania, na pamiątkę, w pobliżu szkoły sadzą brzozę. W tym samym dniu młodsi koledzy organizują wieczór pożegnalny dla kończących szkołę maturzystów.

sventes_sausio13Ważne miejsce wśród imprez szkolnych zajmują święta narodowe. Obchodzimy Dzień 13-go Stycznia, podczas którego składamy hołd poległym za niepodległość Litwy. Zawsze ważną datą pozostaje 16 Lutego – Dzień Niepodległości Litwy. Bardzo ważnym świętem dla szkolnej społeczności jest dzień 11-go Marca. Jest nie tylko dniem odzyskania niepodległości przez Litwę, lecz również Dniem Szkoły. Z tej okazji szkoła organizuje święto, na które zaprasza całą lokalną społeczność. Odbywa się uroczysty koncert, podczas którego składany jest hołd ojczyźnie i bohaterom narodowym, wspominamy zmarłych nauczycieli naszej szkoły. Abiturienci przekazują sztandar liceum swoim młodszym kolegom. Podczas programu artystycznego uczniowie śpiewają, tańczą i recytują. Poza tym, w naszej szkole obchodzimy Dzień Kolporterów Książek, Pierwszy Dzień Wiosny, organizujemy spotkanie z gośćmi „Wiosny Poetyckiej”. Tradycyjnie jesienią bierzemy udział w pracach porządkowych na cmentarzu parafialnym w Puńsku. Uczniowie wraz z wychowawcami przed Świętem Zmarłych porządkują cmentarz – grabią liście, wycinają dzikie zarośla, porządkują opuszczone groby. Co roku organizujemy wycieczki – zwiedzamy lokalne okolice, wyjeżdżamy do Litwy w celu zwiedzenia, poznania ważnych pod względem historycznym i literackim miejsc, bierzemy udział w pielgrzymce z Góry Krzyży do Šiluva (Litwa), organizujemy wyjazdy do teatrów.