“Dėmesio”

Już drugie dziesięciolecie w szkole jest redagowany i wydawany kwartalnik – gazetka szkolna Liceum im. 11 Marca w Puńsku, na którą zawsze z niecierpliwością czekają i chętnie czytają nie tylko uczniowie szkoły.

Co oznacza słowo “dėmesio” („uwaga”)?

Uwaga – to skupienie, czujność. Nazwa “Dėmesio” („Uwaga”) składnia czytelnika do przeczytania każdego artykułu z uwagą i oddaniem. Nasz periodyk najwięcej uwagi poświęca życiu szkoły. Uważnie obserwujemy wszystko co się dzieje dookoła, co jest ważne. Zwracamy uwagę na preferencje czytelników. Chcemy aby to, o czym piszemy, wszyscy odpowiednio zapamiętali.

Kto należy do zespołu redakcyjnego “Dėmesio”?

Niniejszą młodzieżową gazetkę “Dėmesio” redaguje redakcja, którą tworzą uczniowie Liceum w Puńsku. Dlatego zespół redakcyjny corocznie się zmienia. Na miejsce tych, którzy w ciągu trzech lat nabywają odrobinę doświadczenia, przychodzą nowi „ochotnicy”. Wszystkie kolegia redakcyjne łączy nasza nauczycielka języka litewskiego Biruta Wojczulis, która już wiele lat skupia uczniów wokół tej twórczej pracy i motywuje do niej oraz służy pomocą w przygotowywaniu periodyku.

Za co odpowiada zespół redakcyjny “Dėmesio”?

Jego głównym zadaniem jest wyszukiwanie tematów, planowanie, pisanie i redagowanie artykułów. Poza tym, zespół redakcyjny próbuje do tej działalności zachęcić pozostałych uczniów liceum i wychodzi z propozycją pisania artykułów. Od czasu do czasu otrzymujemy od czytelników listy, które prawie zawsze drukujemy. Zespół redakcyjny odpowiada za przepisywanie tekstów, wyszukanie, przygotowanie odpowiednich zdjęć, rysunków i ich dostarczenie do wydawnictwa “Aušra”.

Jakie są dalsze „losy” “Dėmesio”?

W wydawnictwie “Aušra” periodyk jest przygotowywany do druku. Tym profesjonalnie zajmują się absolwentki Liceum w Puńsku: Bożena Bobin (redaktor techniczny), Biruta Burdyn-Ołów (stylista), Biruta Wojczulis (korektor), Ruta Burdyn (wsparcie merytoryczne). Następnie “Dėmesio” jest przekazywane do druku w drukarni wydawnictwa “Aušra”. Wysokiej jakości wydanie pozostaje dostarczyć do szkoły i rozdać (bezpłatnie!!!).

Kto czyta “Dėmesio”?

Najwierniejszymi czytelnikami “Dėmesio” są uczniowie Liceum w Puńsku (nawet ci nieczytający obowiązkowej lektury szkolnej!), nauczyciele i pozostali pracownicy szkoły. Dochodzą do nas pogłoski, że “Dėmesio” czytają również rodzice oraz dziadkowie uczniów. Poza tym, ta gazetka dociera do litewskiej młodzieży w Sejnach oraz w Suwałkach. Czasami wędruje na Litwę, do Niemiec czy Kanady.

Jak długo będzie istniała gazetka “Dėmesio “?

Mamy nadzieję, że chętnych do czytania i redagowania gazetki nie zabraknie, dopóki będzie istniało liceum, dopóki litewska młodzież będzie chciała się tutaj uczyć. Sobie oraz przyszłym zespołom redakcyjnym życzymy wiele dobrych pomysłów, wytrwałości, sił i inwencji twórczej. Serdecznie dziękujemy tym, którzy nierzadko nie otrzymują słów podziękowania, a które im się należą.