Biblioteka

biblioteka1W swoich zbiorach biblioteka Liceum im. 11 Marca w Puńsku posiada około 25 tys. wolumenów. Większość w języku litewskim – wiele książek otrzymaliśmy z Litwy. W ciągu kilku ostatnich lat sporo wartościowych książek bibliotece zostało przekazanych przez Departament ds. Mniejszości Narodowych i Wychodźstwa RL, Ministerstwo Oświaty i Nauki RL oraz inne instytucje oraz osoby prywatne. Pokaźne zasoby literatury litewskiej i angielskiej przysłała Marija Rudienė z Funduszu BALF w Chicago oraz inni Litwini mieszkający poza granicami Litwy. Dużą wartość mają dla nas również książki ofiarowane przez miejscowych mieszkańców. Za własne środki szkoła kupuje niewiele, w pierwszej kolejności lektury obowiązkowe oraz publikacje informacyjne. Marzeniem jest, aby nasza biblioteka była najbardziej wartościową litewską biblioteką w Polsce, niestety, brakuje odpowiednich warunków lokalowych do gromadzenia nieco starszych i rzadziej używanych publikacji.