Apie mokyklą

Punsko licėjus, tai vienintelė Lenkijoje vidurinė mokykla su lietuvių dėstomąja kalba.

Mokslas joje trunka trejus metus. 2005/2006 mokslo metais Bendrojo lavinimo licėjaus klasėse mokėsi 76, o Profiliuotojo licėjaus klasėse – 48. 2007/08 mokslo metais Punsko bendrojo lavinimo mokyklų komplekse mokosi 104 moksleiviai.

Mūsų mokykloje ne tik rimtai mokomės, bet turime daug įdomių popamokinių užsiėmimų. Veikia mišrusis choras „Pašešupiai“, kuriam vadovauja Jonas Pavilonis. Choras koncertuoja ne tik Punske, bet ir Lietuvoje, Lenkijoje, Vokietijoje, Latvijoje. Nuo choro stengiasi neatsilikti ir šokių grupė „Šalčia“. Su šokėjais dirba Punsko lietuvių kultūros namų direktorė Asta Pečiulienė. Mėgstantys vaidinti renkasi dramos būrelį, kuriam vadovauja bibliotekininkė Rūta Burdinaitė. Mokykloje labai populiarūs krepšininkų būreliai. Merginų grupei vadovauja mokyt. Gražina Bliudžiuvienė, o berniukų komandos treneris – mokyt. Jonas Vydra. Mūsų mokyklos krepšininkai visada pasiekia gerų rezultatų. Redaguojamas periodinis mokyklos leidinys „Dėmesio“, kurį globoja mokyt. Birutė Vaičiulienė.

Licėjus ruošia minėjimus, skirtus Vasario 16-ajai, Kovo ll-ajai, Knygnešių dienai ir kt. Ypač iškilmingai švenčiame Kovo ll-ąją. Mokyklos tradicinės šventės tai: Pirmokų krikštas, Padėka už krikštą, Advento vakaras, Kūčios, Šimtadienis, Dzinguliukai, Paskutinis skambutis.