Tėvų taryba

2018/2019 mokslo metais Tėvų taryboje dirba:

  • Rasa Krakauskienė (pirmininkė)
  • Jolanta Sakalauskienė (iždininkė)
  • Povilas Bobinas

Tėvų taryba nuoširdžiai dėkoja visiems tėvams, jau sumokėjusiems tėvų komiteto mokestį.

Užmiršusiems sumokėti tėvų komiteto mokestį primename, kad galima tai padaryti kiekvieną darbo dieną Punsko banke. Sąskaitos numeris: 68 9354 0007 0071 0700 0818 0001. Tėvų komiteto mokestis 2018/2019 moklso metais yra 60 zl.

Norintiems paremti Punsko licėjų, siūlome naudotis šiomis sąskaitomis:

BS Sejny O/Puńsk 68 9354 0007 0071 0700 0818 0001 (iš Lenkijos)

POLUPLPR 68 9354 0007 0071 0700 0818 0001 (iš užsienio)