Tėvų taryba

2019/2020 mokslo metais Tėvų taryboje dirba:

  • Rasa Krakauskienė (pirmininkė)
  • Božena Bobinienė (pavaduotoja)
  • Jolanta Sakalauskienė (iždininkė)

Tėvų taryba nuoširdžiai dėkoja visiems tėvams, jau sumokėjusiems tėvų komiteto mokestį.

Užmiršusiems sumokėti tėvų komiteto mokestį primename, kad galima tai padaryti kiekvieną darbo dieną Punsko banke. Sąskaitos numeris: 68 9354 0007 0071 0700 0818 0001. Tėvų komiteto mokestis 2019/2020 moklso metais yra 60 zl.

Norintiems paremti Punsko licėjų, siūlome naudotis šiomis sąskaitomis:

BS Sejny O/Puńsk 68 9354 0007 0071 0700 0818 0001 (iš Lenkijos)

POLUPLPR 68 9354 0007 0071 0700 0818 0001 (iš užsienio)