Priėmimo sąlygos

Informacija apie priėmimą į Punsko Kovo 11-osios licėjų 2022/2023 m. m.

Į Punsko bendrojo lavinimo licėjų priimami mokiniai, baigę pradinę mokyklą, mokantys
lietuvių kalbą, bei surinkę atitinkamą skaičių taškų. Taškai skaičiuojami pagal pradinės
mokyklos baigimo egzaminų rezultatus, moksleivių laimėjimus konkursuose bei keturių
dalykų pažymius mokyklos baigimo pažymėjime: lietuvių kalbos, anglų kalbos,
matematikos, lenkų kalbos.

2022/2023 mokslo metais planuojama kurti dvi klases:

IA – dalykai mokomi išplėstiniu lygiu: anglų kalba, biologija, chemija.

IB – dalykai mokomi išplėstiniu lygiu: anglų kalba, fizika, matematika.

Jeigu mokinių skaičius leis sukuri tik vieną pirmąją klasę, joje bus mokomi dalykai išplėstiniu lygiu: anglų kalba, biologija, matematika.

Priėmimo mokytis į Punsko Kovo 11-osios licėjų 2022 m. tvarka:

 1. Priėmimo mokytis prašymų teikimas  – nuo gegužės 16 d. iki birželio 20 d. 15:00 val.
 2. Pradinės mokyklos baigimo pažymėjimų ir egzamino pažymų pateikimas – nuo birželio 24 d. iki liepos 13 d. 15:00val.
 3. Kandidatų į Punsko Kovo 11-osios licėjų sąrašo paskelbimas – liepos 21 d.  10:00 val.
 4. Pradinės mokyklos baigimo pažymėjimų  ir egzamino pažymų originalų pateikimas – nuo liepos 21 d. iki liepos 29 d. 15:00 val.
 5. Priimtų į Punsko Kovo 11-osios licėjų mokinių sąrašo paskelbimas – rugpjūčio 1 d. 10:00 val.

Dokumentai, kuriuos reikia pateikti stojant į Punsko Kovo 11-osios licėjų:

 1. Priėmimo paraiška.
 2. Pareiškimas mokytis lietuvių kalba.
 3. Pareiškimas dėl tikybos pamokų lankymo.
 4. Prašymas gauti pažymėjimus lietuvių ir lenkų kalba.
 5. Informacija apie duomenų apsaugą.
 6. Informacija apie lietuvių kalbos ir lietuvių tautinės mažumos istorijos ir kultūros mokymą.