Priėmimo sąlygos

Informacija apie priėmimą į Punsko Kovo 11-osios licėjų 2020/2021 m. m.

Į Punsko bendrojo lavinimo licėjų priimami mokiniai, baigę pradinę mokyklą, mokantys
lietuvių kalbą, bei surinkę atitinkamą skaičių taškų. Taškai skaičiuojami pagal pradinės
mokyklos baigimo egzaminų rezultatus, moksleivių laimėjimus konkursuose bei keturių
dalykų pažymius mokyklos baigimo pažymėjime: lietuvių kalbos, anglų kalbos,
matematikos, lenkų kalbos.
2020/2021 mokslo metais planuojama organizuoti dvi pirmas klases:
 IA – dalykai mokomi išplėstiniu lygiu: anglų kalba, biologija, chemija
 IB – dalykai mokomi išplėstiniu lygiu: anglų kalba, matematika, fizika
Antroji užsienio kalba mokoma Punsko licėjuje – rusų kalba.
Trečioje licėjaus klasėje moksleiviai galės pasirinkti dar vieną papildomą dalyką:
geografinė aplinka arba istorija šaltiniuose. Šiems dalykams skirta po 3 val. trečioje ir
ketvirtoje klasėje; jie leis moksleiviams pasiruošti egzaminui išplėstiniu lygiu iš
geografijos ir istorijos. Moksleivis lankys vieną iš pasirinktų dalykų.

Jeigu priimtų mokinių skaičius būtų per mažas dviejų klasių organizavimui, bus sukurta
viena klasė su šiais išplėstiniu lygiu mokomais dalykais: anglų kalba, matematika,
biologija. Nuo trečios klasės bus mokomi trys papildomi dalykai: bendrosios ir
organinės chemijos elementai, fizika eksperimentuose ir uždaviniuose, geografinė
aplinka. Kiekvienam dalykui bus skirta po 3 valandas trečioje ir ketvirtoje klasėje ir jie
leis moksleiviams pasiruošti egzaminui išplėstiniu lygiu iš chemijos, fizikos ir
geografijos. Moksleivis lankys vieną iš pasirinktų dalykų.

Priėmino mokytis į Punsko Kovo 11-osios licėjų 2020 m. tvarka:

 1. Priėmimo mokytis prašymų teikimas  – nuo birželio 15 d. iki liepos 10 d. 15 val.
 2. Pradinės mokyklos baigimo pažymėjimų teikimas – nuo birželio 26 d. iki liepos 10 d. 15 val.
 3. Egzamino pažymų teikimas – nuo liepos 31 d. iki rugpjūčio 4 d. 15 val.
 4. Kandidatų į Punsko Kovo 11-osios licėjų sąrašo paskelbimas – rugpjūčio 12 d. iki 15 val.
 5. Pradinės mokyklos baigimo pažymėjimų  ir egzamino pažymų originalų pateikimas – nuo rugpjūčio 13 d. iki rugpjūčio 18 d. 15 val.
 6. Priimtų į Punsko Kovo 11-osios licėjų mokinių sąrašo paskelbimas – rugpjūčio 19 d. iki 14 val.

Priėmimo mokytis į Punsko Kovo 11-osios licėjų dokumentų sąrašas:

 1. Priėmimo mokytis Punsko licėjuje prašymas.
 2. Tėvų sutikimas dėl mokymosi lietuvių kalba ir tikybos pamokų lankymo.
 3. Informacija apie duomenų apsauga.
 4. Pradinės mokyklos baigimo pažymėjimas.
 5. Egzamino pažyma.

Asmenų priėmimą į Punsko licėjų vykdo mokinių priėmimo komisija.

Priimtų mokinių sąrašas.