Mokyklos dokumentai

Mokykla dirba pagal Lenkijos Respublikos švietimo įstatymą.

Nuotolinio mokymo taisyklės

Sveikatos apsaugos procedūros mokykloje

Mokyklos vidaus dokumentai (parengti valstybine kalba):