Mokyklos dokumentai

Mokykla dirba pagal Lenkijos Respublikos švietimo įstatymą.

Mokyklos vidaus dokumentai (parengti valstybine kalba):