Paskutinis skambutis kitaip…

2020 m. balandžio 24 d. mūsų licėjų baigė 20 abiturientų. Dėl valstybėje paskelbto karantino tradicinė paskutinio skambučio šventė neįvyko. Pažymėjimai absolventams bus perduoti balandžio 27 d. Mokyklos baigimo proga savo auklėtiniams mokytoja Birutė Vaičiulienė skiria šiuos žodžius:

Brangūs Auklėtiniai!

Greitai prabėgo tie gražūs moksleiviški metai. Jau išeinat…

Vieną kelią iš šimto Jums teks pasirinkti – pasitart su širdim, apsispręst

ir drąsiai žengt gyvenimo savo sutikti.

Mielieji, baigiate Punsko Kovo 11-osios licėjų ypatingais Lietuvai ir skausmingais pasauliui metais. Pirmiausia ypatingais Lietuvai metais, minint jos laisvės atkūrimo 30-ąsias metines, kai visi jautėme laisvės skonį, gyvenome sotų ir ramų gyvenimą. Išeinate iš licėjaus  ir tuo laiku, kai pasaulį bei jo tvarką sujaukė koronavirusas, daugybę žmonių gyvybių nusinešęs, todėl neįprasta ir Jūsų paskutinio skambučio šventė – be tradicinio „Gailingio“, be licėjaus baigimo pažymėjimų iškilmingo įteikimo, be medelio sodinimo prie mokyklos…

Esate 61-oji mūsų licėjaus laida. Į mokyklos kronikos puslapius įsirašėte kaip labai talentingų žmonių grupė: olimpiadų ir konkursų laimėtojai, dainininkai, šokėjai, aktoriai, dailininkai, sportininkai, mokyklos laikraštėlio „Dėmesio“ redaktoriai,  rimtų ir humoristinių programų rengėjai. Mano atmintyje išliks Jūsų jaunatviškas džiaugsmas, nuširdumas, mandagumas, 18-ieji gimtadieniai ir „gegužinė namuke“. Tikriausiai nepamiršime ir bendrų kelionių, ypač skrydžio į Strasbūrą, ir paskutinių kelių savaičių sudėtingo mokslo nuotoliniu būdu.

Dėkoju  Jums už mokėjimą susitelkti, vienas kitam padėti ir atsakingai atlikti darbus. Labai vertinu Jūsų popamokinį aktyvumą ir tautinį sąmoningumą, kurį mačiau dirbdama su Jumis. Tikiu, kad ir mokyklos suolus užleidę jaunesniems, niekada neužmiršite kas esate, neišbarstysite tikrų vertybių, kurias įskiepijo tėvai ir mokytojai. Ir aš linkiu Jums sveikatos, didžiulės sėkmės, gražiausių svajonių bei protingiausių pasirinkimų. Net ir mažiausius darbus visada atlikite su meile savo artimajam, savo šeimai, savo gimtajam kraštui. Su meile Lietuvai!

Auklėtoja Birutė Vaičiulienė

Punskas, 2020 m. balandžio 24 d.

Įrašas paskelbtas temoje Naujienos. Išsisaugokite pastovią nuorodą.