Kovo 11-oji

       2019 m. kovo 10 d. Punske vyko Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dienos minėjimas. Šventė prasidėjo šv. Mišiomis Punsko bažnyčioje, kurias atnašavo kun. Česlovas Baganas ir kun. Marius Talutis. Mišioms baigiantis sugiedotas Lietuvos himnas.

        Po pamaldų Punsko lietuvių kultūros namuose vyko iškilmingas koncertas, kurį surengė Kovo 11-osios licėjaus mokiniai ir mokytojai. Pirmieji scenoje pasirodė licėjaus smuikininkai. Nuskambėjus muzikinei kompozicijai buvo sugiedota „Tautiška giesmė”. Atvykusius į minėjimą pasveikino mokyklos direktorius, Alvydas Nevulis.

 

       Prasidėjo pagrindinė renginio dalis. Į sceną įžengusi “Šalčios” grupė (vadovė Asta Pečiulienė) sušoko liaudies šokįius “Agotėlė” ir “Polka”. Energingam pasirodymui pasibaigus skambėjo mūsų pirmokės Gabijos smuiku atliekama melodija. Jai fortepijonu pritarė chorvedys Dainius Pavilonis. Po to scenoje pasirodė licėjaus abiturientai. Jie koncerto repertuarą paįvairino skambiais eilėraščiais, jaunatviška daina “Ant pasaulio krašto” ir tradiciniu išleistuvių šokiu „Gailingiu”. Netrukus prisijungė maestro Dainiaus Pavilonio vadovaujamas licėjaus choras “Pašešupiai”. Fortepijonu skambino koncertmeisteris Raimundas Martinkėnas.

         Triukšmingomis ovacijomis išlydėtus choristus scenoje pakeitė šokių sambūris „Šalčia”. Sušokti du šokiai: “Iki paryčių” ir “Kol jauni”. Vėliau parodyta poetinė kompozicija, po kurios moksleivis Adrijonas Pykys atliko smagų kūrinį akordeonu.

        Koncertui pasibaigus įsceną pakviesti garbingi svečiai: Lietuvos švietimo, mokslo ir sporto ministras Algirdas Monkevičius bei LR ambasadorius Lenkijoje Eduardas Borisovas. Šventę užbaigė finalinė choro daina “Vandenynai”. Jos žodžiai: “Aš jau ne lašas jūroje, o jūra manyje” išryškino renginio temą ir akcentavo programoje pavartotą vandens simboliką.

Sveikiname Lietuvą su jos 29-uoju gimtadieniu. Tikimės, kad dar ilgai galėsime minėti jos laisvę, pasitelkdami  pakilią koncerto nuotaika.

Viktorija Grigutytė

 

 

Įrašas paskelbtas temoje Naujienos. Išsisaugokite pastovią nuorodą.