Iš olimpiados sugrįžus

     Šių metų kovo 8 – 9 dienomis vyko dešimtoji Lietuvių kalbos ir literatūros olimpiada Lietuvos ir užsienio lietuviškų mokyklų mokiniams. Jau antrus metus iš eilės ji buvo organizuojama Kauno Stepono Dariaus ir Stasio Girėno gimnazijoje. Gimtosios kalbos gebėjimus ir literatūros žinias pasitikrinti čia atvyko 9-12 klasių moksleiviai. Užsienio mokyklų rungtyje varžėsi mokiniai iš Lenkijos, Vokietijos, Rusijos, Baltarusijos, Latvijos ir Vilniaus lietuvių namų. Šioje rungtyje dalyvavome ir mes, keturi Punsko Kovo 11-osios licėjaus atstovai.

     Olimpiadą pradėjo šiltas vedančiųjų pasveikinimas. Išgirdome Kauno gimnazijos direktorės sveikinimo žodį, moksleivių ir profesionalų atliekamas dainas. Atidarymui pasibaigus, atėjo laikas svarbiausiai dienos veiklų daliai – konkursui. Užsienio lietuviams buvo skirtos keturios užduotys: atlikti gramatikos testą, sukurti svarstinio pobūdžio rašinį, padeklamuoti anksčiau išmoktą meninį kūrinį bei pakalbėti pasirinkta tema. Sunkų dienos darbą atpirko ir atsipalaidavimo galimybę suteikė apsilankymas Kauno valstybinėje filharmonijoje. Mūsų ausis pradžiugino Kauno miesto simfoninio orkestro  koncertas “Muzika sielai”. Gyvos muzikos skambesys paliko gausybę neapsakomų įspūdžių.

      Antrąją dieną vyko olimpiados uždarymas. Iškilmę papuošė Lietuvos kariuomenės karinių oro pajėgų pučiamųjų orkestro atlikti muzikiniai kūriniai. Kiek vėliau sužinojome vertinimo komisijos, kuriai pirmininkavo prof. habil. dr. Dainora Pociūtė-Abukevičienė, išrinktus laureatus. 11-12 klasių kategorijoje man atiteko II vieta. Punsko licėjui atstovaujantys Artūras Astrauskas ir Adomas Kalinauskas gavo pagyrimo raštus. Punsko Dariaus ir Girėno gimnazijos mokleivės Irutė Berneckaitė ir Uršulė Aleksaitė taip pat buvo išskirtos pagyrimo raštais.

      Renginiui besibaigiant organizatoriai mus pavaišino olimpiados jubiliejiniu skaniu tortu. Esame dėkingi Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijai ir kitiems olimpiados organizatoriams ir rėmėjams bei savo mokytojoms, kad suteikė galimybę kartu su Lietuvos mokyklų atstovais pagerbti lietuviškąjį žodį. Laiką Kaune praleidome ne tik prasmingai, bet ir smagiai. Grįžome namo su dovanomis ir bagažu, kupinu neužmirštamų akimirkų.

Viktorija Grigutytė

Įrašas paskelbtas temoje Naujienos. Išsisaugokite pastovią nuorodą.