Mirė „Pašešupių“ vadovas Jonas Pavilonis

     

      2017 m. spalio 20 d. mirė garbus chorvedys iš Alytaus, ilgametis Punsko lietuvių licėjaus mišraus choro „Pašešupiai“ vadovas Jonas Pavilonis.

      „Pašešupiams“ jis vadovavo 17 metų. Per tą laikotarpį choras aktyviai dalyvavo šio krašto lietuvių renginiuose ir koncertuose, atstovavo Punsko mokyklai Lenkijoje, Lietuvoje, Latvijoje.

 Mirusiojo šeimai reiškiame nuoširdžią užuojautą.

      Žinia apie mylimo chorvedžio mirtį pribloškė licėjaus mokinius bei mokytojus. Spalio 22 dieną atsisveikinome vadovą Joną Vytautą Pavilonį ir palydėjome Jį į paskutinę kelionę Alytaus kapinėse sudainuodami mūsų mokytojo pamėgtas dainas „Baltas lino gyvenimas“ bei „Baltas paukštis“. Mokyklos direktorius Alvydas Nevulis, įkvėptas šių kūrinių gražių žodžių, sakė, kad vadovo gyvenimas buvęs trumpas kaip lino žydėjimas, bet jo dvasia „giedos virš mūsų lyg baltas paukštis“.  Jis pridūrė, kad vadovas visada paruošdavo koncertams ir papildomų dainų ir paprašė jį dar kartą padiriguoti ansambliui.

   

 

Mokiniai labai gerbė savo Mokytoją. Pateikiame kai kurias jų mintis apie „Pašešupių“ vadovą a. a. Joną Pavilonį:

  • Jonas Pavilonis buvo labai kantrus. Niekada nepakeldavo balso.
  • Visada buvo geros nuotaikos.
  • Kad ir blogai jautėsi, visada buvo pasiruošęs diriguoti chorui koncerto metu.
  • Kartojo, kad mūsų choras yra pats geriausias.
  • Tai žmogus, iš kurio ne vienas turėtų imti pavyzdį.
  • Tai žmogus, kuris mokėjo pakalbėti su kiekvienu.
  • Žiemą kartodavo, kad važiavo per pusnis, pūgas, liūtis, nes norėjo mus pamatyti. Sakė, kad mus labai myli.
  • Jis milžinas – nuveikė daug sunkių, reikšmingų darbų.
  • Vadovas Pavilonis – laimės žiburys.

Aldutė Karaneckaitė

Įrašas paskelbtas temoje Naujienos. Išsisaugokite pastovią nuorodą.