Abiturientų ekskursija po gimtąjį kraštą

seinija 062seinija 057

Šių metų rugsėjo 16 dieną Punsko licėjaus trečios klasės mokiniai su auklėtoju Dariumi Valinčiumi ir bibliotekininke Rūta Burdinaite išvyko į ekskursiją po Seinų kraštą. Tai tradicinė licėjaus abiturientų išvyka, kurios metu mokiniai labiau įsigilina į savo gimtinės istoriją ir kultūrą.

seinija 024

seinija 022

Tą dieną aplankėme daug gana dažnai matytų, bet labai svarbių lietuviui vietų. Buvome Seinų bazilikoje ir istorinėje kunigų seminarijoje. Čia skaitėme ištraukas iš Vinco Mykolaičio-Putino romano „Altorių šešėly“ bei Vinco Kudirkos eilėraščius. Mūsų ekskursijos gidė Rūta  trumpai papasakojo bažnyčios istoriją. Vėliau nuėjome prie Antano Baranausko paminklo, kur skaitėme „Anykščių šilelio“ fragmentus. Po to aplankėme Vyskupų rūmus, „Šaltinio“ spaustuvę ir savanorių kapus Seinuose bei Berznyke. Nuvykome ir į Česlovo Milašiaus dvarą, esantį Krasnagrūdoje. Ten išklausėme pasakojimo apie poeto gyvenimą, jo kūrybą, žiūrėjome filmą, kuriame rašytojas pats kalbėjo, prisimindamas savo vaikystės metus, paskaitėme keletą jo eilėraščių.

seinija 048

seinija 017

seinija 064

Važiuodami per Seiniją pakelėse matėme daug kryžių, sužinojome, jog kai kurie iš jų labai seni. Sustojome ir prie Žagarių bažnytėlės.

seinija 071

Atmintyje liko susitikimas su Albino Žukausko brolio sūnumi Bubeliuose, poeto tėviškėje. Rašytojo giminaitis mums papasakojo, kaip atrodė Žukauskų „savanoriškas“ išsikraustymas iš tėviškės į Lietuvą ir atskleidė šiek tiek prisiminimų apie savo dėdę Albiną, vieną iš žinomiausių Lietuvos poetų.

Grįždami į Punską pravažiavome pro jau šimtą metų veikiančią Vidugirių mokyklą ir gana naują kaimo koplyčią, o svarbiausias informacijas apie matytus objektus stengėsi mums perteikti ponia Rūta Burdinaitė.

Ši išvyka  atnaujino mūsų žinias apie gimtąjį kraštą, priminė jo garbingą praeitį ir vaidmenį lietuviškai kultūrai. Įsisavintos žinios, manau, bus reikalingos gyvenime, o gal net pravers mums per abitūros egzaminą.

Alicija Paškevičiūtė

seinija 005    seinija 029 seinija 031

 

Įrašas paskelbtas temoje Naujienos. Išsisaugokite pastovią nuorodą.