Trečiokų piligriminė kelionė

piligriminis zygis7_nŠ.m. rugsėjo 10-11 dienomis Punsko licėjaus abiturientai dalyvavo tradicinėje šventkelionėje. Tai buvo jau XIV tarptautinis piligriminis žygis iš Kryžių kalno į Šiluvą. Katalikai tiki, jog šiame miestelyje buvo apsireiškusi Jėzaus motina Marija.

Žygyje dalyvavo per 700 žmonių. Pirmą kelionės dieną įveikėme 21 km. Nepaisydami karščio, buvome gerai nusiteikę, pasiryžę pasiekti tikslą.  Sustojome tik papietauti ir ėjome toliau, o kam jėgos išseko, važiavo ,,gėdos autobusu“, ant kurio buvo užrašas ,,Jėzui dar ne taip skaudėjo“.

Žygio dalyviais rūpinosi savanorių grupė. Jie linksmino mus smagiomis dainomis bei šūkiais. Mūsų atmintyje pasiliko pakeliui sutikti geraširdžiai žmonės, kurie ištroškusius piligrimus vaišino šaltu vandeniu bei pienu.

Nakvynės vietoje mūsų laukė prisistatymo bei linksmų žaidimų vakaras. Kupini įspūdžių nuėjome ilsėtis, mat kitą dieną – antra žygio dalis. Ji buvo ,,ekstremalesnė“, nes ėjome per mišką, tiltus, geležinkelį, laukus ir purvą. Po šio ,,pasivaikščiojimo“ mūsų batai jau neatrodė kaip nauji J.

Antrą dieną saulė irgi negailėjo mums savo spindulių, buvo labai karšta, todėl ne tik gėrėme vandenį, bet ir juo laistėmės. Kai atrodė, jog nepereisim jau nei kilometro, mums jėgų suteikdavo pašaliniai žmonės, kurie skandavo: ,,šaunuoliai“, ,,sėkmės jums“, ,,jūs arti tikslo“. Jie taip pat mus filmavo bei fotografavo.

Įveikę apie 36 km ir pasiekę Šiluvos miestelį, skandavome, jog atėjome pas Mergelę Mariją, kuri kiekvieno tikinčio laukia ištiestomis rankomis. Dalyvavaudami šv. Mišiose meldėme sėkmės mums laikant abitūros egzaminus.piligriminis zygis1_n

Džiaugiamės, kad galėjome dalyvauti ypatingame žygyje. Už viską nuoširdžiai dėkojame savo auklėtojui Dariui ir mokytojai Danguolei. O būsimus abiturientus raginame dalyvauti piligriminėje kelionėje Kryžių kalnas – Šiluva.

Monika Valinčiūtė, Donata Vaičiulytė

Įrašas paskelbtas temoje Naujienos. Išsisaugokite pastovią nuorodą.