Vasario 16 – oji

,,Lietuva, kai aš tave tariu – Prieš akis sumirga raštų raštai…”

Šiais žodžiais mūsų mokykloje buvo pradėtas Vasario 16-osios – Lietuvos Nepriklausomybės atgavimo dienos minėjimas. Už programėlės parengimą šiemet buvo atsakingi II klasės moksleiviai su auklėtoju Dariumi Valinčiumi. Šįkart stengėmės atsakyti į klausimus: “O kas yra valstybė? Kas ją valdo, joje gyvena, ją gina?” Pirmiausia pristatėme svarbiausius istorinius faktus ir aplinkybes, kuriomis buvo paskelbta Lietuvos nepriklausomybė. Paskaitėme ne vieną patriotinės poezijos posmą, padainavome žinomų lietuviškų dainų.

Minėjimas privertė mus susimąstyti, kokią reikšmę lietuvio gyvenime turi Vasario 16-oji. Turbūt  atsakymas visiems yra aiškus. Juk tai laisvė ir nepriklausomybė, kuria dabar galime džiaugtis. Lietuvos Nepriklausomybės paskelbimo aktas mums ypatingai brangus ne tik dėl to, kad jis skelbia Lietuvos nepriklausomybę, bet, kad yra drąsus, savarankiškas, vieningos tautos žygis. Priminėme, jog Lietuva kelis šimtmečius buvo pavergta Rusijos imperijos, o Pirmojo pasaulinio karo metais buvo okupuota Vokietijos kariuomenės. Karo sūkuriai nuniokojo kraštą, tačiau suteikė viltį ir galimybę atkurti nepriklausomą valstybę.

Manome, kad dabar kiekvienas sugebės atsakyti, kad valstybė tai ne tik valdžia, įstatymai ir sienos. Valstybė – tai pirmiausia jos žmonės. Žmonės, kurie ją kūrė, gynė, kurie ja tiki. Tai jaunimas, kuris valstybėje auga. Tai – mes visi. Garsinkime savo tėvynės vardą ir jos pasiekimus. Didžiuokimės, kad esame lietuviai.

Po mūsų pasirodymo mokyklos direktorė Irena Marcinkevičienė visus pasveikino su gražia švente.

Vasario 16-osios minėjimas mūsų licėjuje baigėsi ,,Terra Jatwezenorum” VII tomo pristatymu. Tai  įdomiai padarė “Aušros” leidyklos direktorius p. Sigitas Birgelis. Jis visų pirma priminė mūsų krašto bei apylinkių istoriją ir tai, kiek Seinija prisidėjo prie Lietuvos laisvės atgavimo.

Įrašas paskelbtas temoje Naujienos. Išsisaugokite pastovią nuorodą.