Abiturientai ekskursijoje po Seiniją

     Rugsėjo 18 dieną mes, trečiokai, kartu su auklėtojais Irena ir Alvydu Nevuliais bei mūsų mokyklos bibliotekininke Rūta Burdinaite išsiruošėme į ekskursiją po Seiniją. Nors šiame krašte gyvename nuo mažens, retas kuris iš mūsų įsigilina į jo istoriją. Todėl šios ekskursijos tikslas ir buvo aplankyti svarbiausias Seinų krašto vietas ir pažinti jų istorijas.

     Pradžioje užsukome į Smalėnų Šv. Izidoriaus Artojo bažnyčią su vienuolynu. Šiuo metu bažnyčia veikia kaip atskiros parapijos centras, o vienuolyne kartais vyksta seminarai, katalikiškojo jaunimo stovyklos ar kita veikla. Iš Smalėnų važiavome Seinų link. Aplankėme buvusią Seinų kunigų seminariją, kur mokėsi daug žymių asmenybių. Užsukome į šalia esančią Švč. Mergelės Marijos baziliką. Negalėjome aplenkti ir visai čia pat stovinčio paminklo vyskupui ir lietuvių poetui Antanui Baranauskui. Vėliau nuėjome į kapines, kur uždegėme žvakę ant Lietuvos savanorių kapų. Taip pat aplankėme šalia Lietuvių namų veikiantį Lietuvos Respublikos konsulatą, kur trumpą istorijos pamokėlę mums padovanojo bei gyvenimiška patirtimi pasidalijo istorikas Petras Maksimavičius. Iš Seinų nuvažiavome į Berznyko kapines, pagerbėme Lietuvos savanorius. Pakeliui namo aplankėme Milošo dvarą Krasnagrūdoje, trumpam stabtelėjome prie Albino Žukausko gimtinės Bubeliuose bei užsukome į šiuo metu atnaujinamą Vidugirių koplyčią.

     Nuoširdžiai dėkojame visiems, kurie prisidėjo prie šios išvykos organizavimo. Ačiū tariame mūsų auklėtojams ir ekskursijos gidei Rūtai Burdinaitei, kuri praturtino mus žiniomis apie Seinų kraštą.

Įrašas paskelbtas temoje Naujienos. Išsisaugokite pastovią nuorodą.