Abiturientai piligriminiame žygyje

Rugsėjo 4-6 dienomis vyko piligriminis žygis iš Kryžių kalno į Šiluvą. Šiemet keliavo apie 600 piligrimų. Šventkelionėje dalyvavo ir mūsų licėjaus 16 abiturientų (iš 36) ir jų auklėtojai Irena ir Alvydas Nevuliai. Šis žygis tai tarsi mūsų bendra malda prieš labai svarbius abitūros egzaminus.

Kryžių kalne pastatėme mūsų atvežtą kryžių, kuriuo tarsi įkūnijome savo intencijas. Prisijungėme prie žygio dalyvių ir laimingi su visa minia žmonių keliavome link Šiluvos. Žygį baigėme sekmadienį. 14.30 val. laimingi, mojuodami rankomis bei skanduodami „Mes atėjom! Ū! A! Šiluva!“,  įžengėme į Šiluvos Švč. Mergelės Marijos Gimimo bazilikos aikštę, kur 15 valandą buvo aukojamos šv. Mišios.

Nuoširdžiai dėkojame savo auklėtojams, kurie šią prasmingą išvyką mums suorganizavo, padėjo jai pasiruošti, globojo mus kelionės metu. Be to, tariame ačiū ponui Kastantui Aleksai iš Punsko, kuris nemokamai pagamino mums kryžių. Taip pat esame dėkingi Punsko valsčiaus savivaldybei už paramą organizuojant išvyką. Ačiū visiems!

Dalyvė

Įrašas paskelbtas temoje Naujienos. Išsisaugokite pastovią nuorodą.