Pašešupiai Kaune

10423867_10204412457784471_4097755182226158153_n

Lapkričio 18-ąją dieną choras buvo išvykęs į Kauno Vyturio mokyklą. Ten mus šiltai pasitiko mokyklos direktorė ir jos pavaduotoja. Truputį parapetavę pradėjome koncertą. Prieš mūsų pasirodymą Vyturio mokyklos istorijos mokytojas trumpai pristatė mūsų chorą ir Punską. Buvo labai malonu girdėti, kad Punskas – tai Lietuvių židinys Lenkijoje. Taip su geromis nuotaikomis stojome koncertuoti prieš pilną žiūrovų salę. Nejutome įtampos, nes jau kelis metus bendraujame su šia mokykla. Parodydami mūsų draugystę pabaigai padainavom bendrą dainą. Visi buvo tuo sužavėti, o labiausia atvykęs į svečius arkivyskupas metropolitas Sigitas Tamkevičius.

10393154_10204412452304334_5523791205808079767_n

Po koncerto Vyturio mokyklos mokiniai pasikvietė mus kuklioms vaišėms ir pabendravimui. Buvo labai malonu, nes mokyklos savivalda paruošė mums žaidimus, kuriuos žaisdami galėjome artimiau susipažinti. Po poros valandų bendravimo teko atsisveikinti ir važiuoti namo.

Tikiuosi, kad tai nebuvo paskutinis susitikimas su Vyturio mokyklos mokiniais, o mūsų bendravimas tęsis. Naudojantis proga narėčiau padėkot mūsų vadovui Jonui Paviloniui ir Dainiui Paviloniui. Dėkojame taip pat Lietuvos Respublikos Užsienio reikalų ministerijai remiančiai Punsko Kovo 11-osios licėjaus choro šio rudens išvykas į Kauną.

Choro globėja Darija Vyšniauskienė

Įrašas paskelbtas temoje Naujienos. Išsisaugokite pastovią nuorodą.